POLICY

PRYWATNOŚĆ

Od 25 maja 2018 r. we wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązuje nowe rozporządzenie UE 679/2016 – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych „RODO”) w celu zapewnienia lepszej ochrony danych osobowych i prywatności.
Dane osobowe to informacje, które bezpośrednio lub pośrednio umożliwiają identyfikację osoby fizycznej.
LIST S.p.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (Data Protection Officer – DPO), z którym każdy użytkownik może swobodnie kontaktować się, jeśli ma pytania dotyczące zasad i praktyk przyjętych przez firmę.
Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pisząc na adres [email protected]
Na tej stronie można przeglądać informacje zgodnie z Ogólnymi przepisami o ochronie danych.

Powiadomienie o przetwarzaniu danych osobowych: